Oficiální stránka Ucebnice.com

Chcete být překvapeni výběrem učebnic a pedagogické literatury? Chcete být obslouženi se 100% nasazením?

Navštivte náš obchod s učebnicemi - Brno, VACHOVA 8

Výprodej vybraných učebnice a pracovních sešitů od 5,- Kč. Pozor! Zasoby nejsou nevyčerpatelné.

Nově jsem zavedli službu černobílé kopírování a tisk z flash a emailu na A4.

Máme zase otevřeno i v sobotu do 12,00

Novinky našeho webu

další novinky

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Soubor 24 předpisů je rozdělen do pěti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba,...
109,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl od září 2016 novelizován,...
59,- Kč Přidat do košíku

Přírodověda 4 (učebnice) porozumění v souvislostech

Učebnice obsahuje přehledné členění organizmů na houby, rostliny a živočichy. Největší prostor...
95,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1162 - Cenové předpisy 2017

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů...
59,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1164 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2017

ákon o daních z příjmů byl od srpnového vydání ÚZetka změněn 6 dalšími novelami (mj. prokazování...
109,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy...
89,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1167 - Oceňování majetku 2017

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem...
133,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

Zákon o DPH byl opět několikrát novelizován, přičemž změny se týkají zejména EET a kontrolních...
119,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních...
179,- Kč Přidat do košíku

Komunikace v českém jazyce pro střední školy (průvodce pro učitele)

Výuka českého jazyka pomocí jednosvazkové učebnice a pracovního sešitu po celou dobu studia Průvodce...
499,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol:...
99,- Kč Přidat do košíku

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon...
59,- Kč Přidat do košíku

Naší specializací jsou učebnice pro mateřské, základní, střední (učiliště a gymnázia) školy. K přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia,
SŠ a VŠ máme testy a  k maturitě máme maturitní témata.

Nabízíme didaktické hry nejen pro logopedii, grafomotoriku, dyslexii a dysgrafii, dále pak školní pomůcky a výtvarné potřeby.

Máme slovníky, jazykové učebnice angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a dalších jazyků, ale i výukové plakáty a přehledy gramatiky.

V nabídce je cizojazyčná četba, zemědělská, právnická, pedagogická, psychologická, lékařská, počítačová. ekonomická a další odborná literatura.