222 cvičení z anglické mluvnice s klíčem (79,-)

222 cvičení z anglické mluvnice s klíčem (79,-)

Naše cena:
79 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel MC nakladatelství
Autor Juránková Vladimíra, Sládková Eva
ISBN 18-07

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

 • 222 cvičení na zopakování a procvičování pravopisných jevů se správným řešením.
 • Sestaveno podle obtížnosti od základních znalostí až po střední školu.
 • Určeno žákům a studentům anglického jazyka.

  Publikace nabízí dostatečné množství mluvnických cvičení k ověření znalostí a procvičení mluvnických jevů. Rozsah procvičované mluvnice  odpovídá zhruba středoškolskému učivu. Je tu procvičována veškerá gramatika potřebná pro běžnou jazykovou komunikaci.

  První část publikace se zabývá jednotlivými slovními druhy s důrazem na procvičení sloves, druhá část procvičuje syntax. Cvičení jsou řazena podle obtížnosti, první cvičení jsou nejsnadnější, další vyžadují pokročilou znalost jazyka.

  Předností publikace je úplný klíč ke všem cvičením.

   

  Formát A5, brožovaná vazba, barevná obálka, uvnitř dvě barvy, 64 stran.

Cílem této příručky není podat mluvnický přehled nebo mluvnická pravidla, nýbrž nabídnout studentům a

ngličtiny, kteří se učí mluvnici z různých učebnic, dostatečné množství mluvnických cvičení, aby si mohli daný mluvnický jev procvičit a jeho znalost ověřit.

Proto nejsou u jednotlivých cvičení mluvnické návody, pouze tam, kde jde o méně častý případ, jsou cvičení uvedena návodným příkladem.

Rozsah mluvnice odpovídá zhruba rozsahu středoškolského učiva. Autorky úmyslně opomněly okrajové mluvnické problémy, spíše se snažily nejdůležitější jevy procvičit z různých hledisek (např. příslovce typu "usually" jsou uvedena jak u tvoření příslovcí z přídavných jmen, tak u slovosledu).

Je tu však veškerá gramatika potřebná pro běžnou jazykovou komunikaci. První část příručky se zabývá jednotlivými slovními druhy s důrazem na procvičení sloves, druhá část procvičuje syntax.

Řazení slovních druhů je jen orientační, neboť - jak známo - v angličtině některé slovní kategorie snadno přecházejí jedna v druhou, jednotlivé druhy se prolínají a dají se upřesnit až ve větném kontextu.

Proto jsou některé slovní druhy spojeny ve stejné kapitole (např. příslovce jsou uvedena u přídavných jmen i jinde), některé nejsou uvedeny vůbec (např. citoslovce, neboť jejich funkce je pouze lexikální).

V jednotlivých oddílech jsou cvičení řazena podle obtížnosti, první cvičení bývají jednoznačná a nejsnadnější, další již obtížnější a složitější (což platí většinou i o slovní zásobě).

Po určité části je souhrn cvičení (např. na všechny minulé časy sloves, nakonec na slovesné časy komplexně).

Tato cvičení předpokládají, že všechna předcházející již byla zvládnuta. Hovorové (stažené) tvary u sloves jsou ve cvičeních uváděny střídavě s plnými tvary (např. he'll come - he will come).

Je pochopitelně možné používat zcela libovolně obojích tvarů. Samozřejmě předpokládají, že studenti nebudou vypracovávat cvičení lineárně od první do poslední stránky, nýbrž v každém oddíle budou pokračovat až po úroveň, které už svým studiem dosáhli (např. u procvičení slovosledu, které je až v 8. kapitole, je samozřejmě nutné několik prvních cvičení probrat se začátečníky, naopak cvičení na inverzi jsou určena již pokročilým studentům).

Příručka je doplněna úplným klíčem, aby si studenti mohli své výsledky ihned kontrolovat. Při práci s nabídnutými cvičeními přejí autorky všem studujícím hodně vytrvalosti a úspěchu.