Active Grammar 3 without key + CD ROM

Active Grammar 3 without key + CD ROM

Naše cena:
350 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Cambridge
Autor Mark Lloyd, Jeremy Day

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

nová učebnice a cvičebnice gramatiky, vhodné pro studenty ve věku od 11 do 18 let, A1-A2/elementary cvičení a aktivity odpovídají zkouškám KET a PET, Active Grammar 1 with answers + CD-ROM
· lze použít pro výuku ve škole a také pro samostudium
· ve 3 dílech pokrývá všechny úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
· gramatické struktury jsou prezentovány v kontextu a vysvětlovány na příkladech z Cambridge
Learner Corpus
· ideální pro hodiny s prvky CLILu - články, rozhovory, kvízy jsou čerpány ze zeměpisu, přírodovědy či dějepisu
· součástí učebnice je CD-ROM, který obsahuje doplňkové pracovní listy
· na webových stránkách Cambridge University Press je dostupná metodická příručka, ve které najdete nejen praktické rady k využití učebnice v hodinách, ale také tipy na výuku tříd s rozdílnou jazykovou znalostí a věkovou úrovní.

Active Grammar je určena dospívajícím až dospělým studentům. Představuje gramatické jevy na úrovni A1 - A2 s jasným vysvětlením a užitečné tipy, které se zaměřují na nejčastější chyby. Úroveň 1 je určena pro studenty na úrovni A1 – A2, úroveň 2 je určena pro studenty na úrovni B1 – B2.
Velké množství cvičení v knize i na CD-ROMu umožňuje studentům zhodnotit a sledovat svůj pokrok v pravidelných intervalech. Součástí knihy je klíč správných odpovědí na zadní straně knihy, proto je tato verze ideální i pro samostudium.

A three-level series of grammar reference and practice books for teenage and young adult learners. Active Grammar Level 3 covers all the grammar taught at C1-C2 (CEF) level. The book presents grammar points in meaningful contexts through engaging and informative texts, followed by clear explanations. Useful tips highlight common mistakes that advanced level students can make. Carefully graded exercises provide plenty of challenging practice and encourage students to apply their own ideas creatively to grammar learning. A large number of contrastive revision exercises in the book and on the CD-ROM allow students to assess and monitor their progress. This version without answers is suitable for classroom use only.