Agresivita a kriminalita školní mládeže

Agresivita a kriminalita školní mládeže

Naše cena:
289 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Grada
Autor Martínek Zdeněk

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

2., aktualizované a rozšířené vydání

Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také novými fenomény patologického chování dětí, jako je kyberšikana.

V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují klima celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže:

* Kde pramení zvýšené agresivní chování dětí a mládeže?

* Jak pracovat s problémovým dítětem?

Autor, zkušený odborník s dlouholetou praxí, seznamuje pedagogickou veřejnost, studenty učitelství, rodiče a vychovatele se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a také s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince. Nově je doplněna kapitola o kyberšikaně.

Podrobný popis produktu

Z obsahu


Úvod
1. Agresivita a agrese - rozdíl
1.1 Příčiny zvýšené agresivity u jedince
1.2 Agresivita sloužící k dosažení vytyčeného cíle
1.3 Agresivita zapříčiněná organickým poškozením mozku
1.4 Agresivita spojená s tzv. "výchovnou slepotou" rodiče
1.5 Agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou
2. Směry agrese
2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu
2.2 Agrese vybitá na zvířeti
2.3 Autoagrese
3. Dělení agresí
3.1 Přímá a nepřímá agrese x verbální a fyzická agrese x aktivita a pasivita
3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální
3.2.1 Emocionální agrese
3.2.2 Frustrační agrese
3.2.3 Agrese instrumentální
3.3 Moyerova klasifikace agresí
3.3.1 Predátorská agrese
3.3.2 Agrese mezi samci (nebo samicemi)
3.3.3 Agrese vyvolaná strachem
3.3.4 Agrese dráždivá
3.3.5 Rodičovská agrese
3.3.6 Sexuální agrese
3.3.7 Agrese jako obrana teritoria
3.3.8 Závěr
4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže
4.1 Potvrzování funkčnosti agrese
4.2 Nečitelnost ve výchově
4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny
4.4 Agrese a vliv party (subkultury)
4.5 Předčasná "selekce" dětí školního věku
4.6 Mediální násilí
5. Zvládání a řešení agrese
6. Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže
6.1 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita s poruchou osobnosti
6.1.1 Základní příznaky ADHD
6.2 Opoziční porucha chování
6.3 Lhaní
6.4 Krádeže
6.5 Záškoláctví
6.5.1 Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví
6.6 Útěky a toulky
6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy
7. Šikana jako varianta agresivního chování
7.1 Charakteristika šikanujícího chování
7.2 Směry šikany
7.3 Vývojová stadia šikany
7.3.1 Ostrakismus
7.3.2 Fyzická agrese a psychická manipulace
7.3.3 Vytvoření jádra
7.3.4 Vytváření norem
7.3.5 Totalita
7.4 Varovné signály šikany
7.5 Varovná místa šikany
7.6 Typologie agresorů a obětí
7.6.1 Typologie agresorů
7.6.2 Typologie obětí
7.7 První pomoc při výskytu šikanujícího chování ve škole
7.8 Šikana z právního hlediska
Přílohy
Literatura