Angličtina 7 • Way to Win • učebnice

Angličtina 7 • Way to Win • učebnice

Naše cena:
219 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Fraus
Autor Betáková, Dvořáková
Rok vydání 2006
ISBN 9788072383894
Doložka D

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Plní doporučení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (RVP) • podporuje vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků a posiluje mezipředmětové vztahy • první učebnice angličtiny pro základní školy, která aktivně pracuje s Evropským jazykovým portfoliem na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) • pomocí výuky podle řady Way to Win žák dosáhne úrovně A2 podle SERR pro jazyky • řada Way to Win je volným pokračováním velmi oblíbené řady učebnic pro I. stupeň ZŠ Start with Click – lze ji však samozřejmě použít i v návaznosti na jakoukoli jinou učebnici pro I. stupeň Témata lekcí a jejich učivo – 7. ročník Unit 1 WELCOME BACK! Opakování, Prázdniny, cestování Unit 2 A DAY WITH FRIENDS Způsobové sloveso MUST, Trávení volného času povinnosti Unit 3 BONFIRE NIGHT! Sloveso TO HAVE TO, Svátky a oslavy Unit 4 SOMETHING TO EAT? Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství, Jídlo a pití Unit 5ACCIDENT! Stupňování přídavných jmen, Bezpečnost na silnici Unit 6 LET´S DO SOMETHING!Budoucí čas vyjádřený pomocí GOING TO, První pomoc Unit 7 NEW HORIZ. Předpřítomný čas, Oblíbené činnosti, sport Unit 8 THINK GREEN Tvoření příslovcí, Životní prostředí Unit 9 TOMORROW´S WORLD Budoucí čas vyjádřený pomocí WILL, Život v budoucnosti, životní prostředí Unit 10 GREAT BRITAIN AND THE SEA Minulý čas průběhový, srovnání minulého času prostého a předpřítomného času, Reálie Velké Británie