Bilingvismus a interkulturní komunikace

Bilingvismus a interkulturní komunikace

Naše cena:
297 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Wolters Kluwer ČR, a.s.
Autor Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll
Rok vydání 2012

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj bilingvních dětí.

Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte.
Autoři se v publikaci snaží postihnout i širší témata týkající se bilingvního jedince a část textu pojednává o interkulturní komunikaci, komunikaci s cizincem, o neverbální komunikaci a schopnosti ji náležitě dekódovat.

Součástí tohoto pojednání je interkulturní senzitivita obecně a výchova k ní. Publikace věnuje pozornost také formování sebepojetí a identifikaci obecně, zdůrazňuje však její formování především ve vztahu k bilingvní výchově.

V této souvislosti je také zmíněna kulturní identita, hodnoty, normy a tradice, rodinné rituály a interkulturní partnerství.

Je pojednáno o významu kulturního kontextu, ve kterém dítě žije a o emoční inteligenci.
Publikace představuje různé typy bilingvních rodin a jejich výchovné strategie a seznamuje čtenáře s výzkumem realizovaným s česko-německými bilingvními rodinami.

V závěru knihy autoři předkládají několik doporučení pro úspěšnou bilingvní výchovu.