Čáry máry 2 • Pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky DOTISK 3/2020

Čáry máry 2 • Pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky DOTISK 3/2020

Naše cena:
75 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Tobiáš
Autor Michalová Zdena
ISBN 80-7311-014-8

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Druhý díl publikace, která je určena především dětem předškolního a mladšího školního věku a klade si za cíl posílit jejich grafomotorické dovednosti, potřebné pro úspěšný start ve škole. Soubor obsahuje pracovní listy, na nichž se děti hravou formou připravují postupně na psaní písmen. Jedná se o průpravné grafické cviky, při kterých se mají naučit, jak zacházet s psacím a kreslicím náčiním, zpřesňuje se jejich pohybová koordinace ruky a oka s rukou, posiluje se jemné svalstvo prstů. Děti se učí napodobovat pozorované tvary a zaznamenávat je podle předkresleného vzoru.�Předkládaná publikace částečně vychází z alternativních zahraničních metod, např. Metody dobrého startu, je však obohacena o vlastní zkušenosti z práce s dětmi v oblasti grafomotorických obtíží. Kromě materiálů vlastních je v ní využito i námětů doporučovaných v pedagogickopsychologických poradnách a není opomenuto poznatků Hany Tymichové, nestorky speciálněpedagogické péče o děti s dysgrafickými obtížemi.