Česká gramatika v kostce - Rusky - Чешская грамматика – коротко и ясно

Česká gramatika v kostce - Rusky - Чешская грамматика – коротко и ясно

Naše cena:
60 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Akropolis
Autor Lída Holá, Pavla Bořilová
Rok vydání 2010
ISBN 978-80-87481-12-7

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Čeština pro cizince.Čtyřstránková příručka o něco většího formátu než A4, tištěná na oboustranně laminované křídě. Její inovovaná, rozšířená verze z roku 2010 je určena začátečníkům a středně pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka, k občasnému nahlédnutí ji však využijí i pokročilí mluvčí. Představuje jednoduchý přehled základních gramatických a lexikálních jevů, důležitých pro úspěšnou každodenní komunikaci, který je vždy po ruce. Nekopíruje mechanicky tradiční gramatická pravidla, ale přizpůsobuje výklad vnímání a potřebám cizojazyčných mluvčích (využívá např. barevné kódování pro značení gramatického rodu, zjednodušené schéma ilustrující vyjadřování směru a lokace apod.). это наглядные справочные таблицы на четырех страницах формата чуть больше А4, двусторонние, на глянцевой плотной бумаге (ламинированной). Новое, расширенное и исправленное издание 2010 года. Предназначено для начинающих и продолжающих изучать чешский язык как иностранный. Для повторения и закрепления грамматики таблицей могут также пользоваться и хорошо владеющие чешским языком студенты. Таблицы представляют собой легко используемый в работе, наглядно упорядоченный обзор основных грамматических и лексических явлений, необходимых для успешного ежедневного общения. Таблицы не копируют механически традиционные грамматические правила, а приспосабливают предлагаемые объяснения пониманию и потребностям иностранных учащихся (например, при помощи используемой цветной кодировки для обозначения грамматического рода; упрощенные схемы иллюстрируют значения направления и местонахождения и т.д.). Предлагаемые языковые версии таблиц: английская, русская, немецкая, польская, вьетнамская, украинская, монгольская. 4 стр., 60 крон чешских.