České drama a divadlo ve druhé polovině 20. století • Ukázky s komentáři

České drama a divadlo ve druhé polovině 20. století • Ukázky s komentáři

Naše cena:
37 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Blug
Autor Hoffmann Bohuslav
ISBN 80-85635-12-7

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Tato komentovaná antologie ukázek z vybraných děl české dramatické literatury z poválečného období chce pomoci především studentům a profesorům středních škol (popř. žákům a učitelům vyšších tříd škol základních) při studiu a výuce české literatury. Ukázky jsou voleny tak, aby umožnily hlubší, soustavnější a také konkrétní poznání dobově typických nebo vývojově objevných či reprezentativních, v řadě případů i dosud málo známých dramatických textů našich nejvýznamnějších dramatiků (či dramatizátorů) i jedinečných divadelních ansámblů a scén s osobitě vyhraněnou poetikou. Čtenář antologie bude (přes omezení daná jejím rozsahem) nejednou překvapen bohatě diferencovaným dramatickým a divadelním děním u nás v posledním téměř půlstoletí. Ve snaze zachovat vývojovou dynamiku zařadili jsme do ní (v krátkých ukázkách) i některé texty dnes umělecky antikvované, nicméně pro svou dobu symptomatické. vývojový aspekt si vynutil v několika případech více než jednu ukázku dramatické tvorby autora (V. Havel, P. Kohout, I Vyskočil, J Suchý). Komentáře se snaží ve zkratce postihnout nejen specifičnost vybraného textu, ale skrze něj podat i obecnější charakteristiku tvorby autora v určité etapě jeho vývoje, jeho poetiku, objasnit žánrové či obecněji dobové umělecké tendence (budovatelské drama, absurdní drama, postmoderní dramatika, autorská divadla tzv. malých forem ap.). Autor by si přáli, aby se antologie stala podnětem k soustavnějšímu zájmu české školy o české drama a divadlo.

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Opakujeme češtinu v 8. ročníku (1. díl) Opakujeme češtinu v 8. ročníku (1. díl)
cena: 44 Kč detail