ČESKÝ JAZYK 1 PRO SŠ učebnice

ČESKÝ JAZYK 1 PRO SŠ učebnice

Naše cena:
239 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Taktik

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Nová učebnice Vám chce nabídnout nejen moderní a atraktivní vzhled, ale především ukázky textů z různých oborů i období, srozumitelné výklady a podněty k přemýšlení o tom, jaká vlastně čeština je. Celkem 72 stran obsahu pro 1. ročník SŠ je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol. Učebnici doplňuje pracovní sešit určený k procvičování probraného učiva.

Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušenosti s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.
Celkem 72 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části, které jsou doplněny seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.
Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu studentů.
Texty doprovázejí barevné fotografie, kresby a mapky.
V každé kapitole je graficky odlišené nadstandardní učivo, za tematickými celky je shrnutí a opakování učiva.
Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, i s ohledem na mezipředmětové vztahy.
Obsah:
 • I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  • 1. Úvod do studia jazyka
  • 2. Jazykové příručky a práce s nimi
  • Shrnutí a opakování 1. až 2. kapitoly
  • 3. Čeština a příbuzné jazyky
  • 4. Útvary národního jazyka
  • Shrnutí a opakování 3. až 4. kapitoly
  • 5. Úvod do fonetiky
  • 6. Vývoj českého pravopisu
  • Shrnutí a opakování 5. až 6. kapitoly
  • 7. Písmo
  • Shrnutí a opakování 7. kapitoly
  • 8. Vybrané kapitoly z pravopisu
  • 9. Interpunkce ve větě jednoduché
  • 10. Interpunkce v souvětí
  • Shrnutí a opakování 8. až 10. kapitoly
 • II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  • 1. Komunikační situace
  • 2. Základy stylistiky
  • Shrnutí a opakování 1. až 2. kapitoly
  • 3. Funkční styly
  • 4. Slohové postupy a slohové útvary
  • Shrnutí a opakování 3. až 4. kapitoly
  • 5. Slohové útvary prostěsdělovací
  • 6. Dopisy
  • 7. Vypravování
  • Shrnutí a opakování 5. až 7. kapitoly
 • Odborná literatura
 • Rejstřík pojmů