ČESKÝ JAZYK 2 PRO SŠ učebnice

ČESKÝ JAZYK 2 PRO SŠ učebnice

Naše cena:
239 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Taktik

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Nová učebnice Vám chce nabídnout nejen moderní a atraktivní vzhled, ale především ukázky textů z různých oborů i období, srozumitelné výklady a podněty k přemýšlení o tom, jaká vlastně čeština je. Celkem 88 stran obsahu pro 2. ročník SŠ je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol. Učebnici doplňuje pracovní sešit určený k procvičování probraného učiva.

 • Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušenosti s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.
 • Celkem 88 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části, které jsou doplněny seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.
 • Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu studentů.
 • Texty doprovázejí barevné fotografie, kresby a mapky.
 • V každé kapitole je graficky odlišené nadstandardní učivo, za tematickými celky je shrnutí a opakování učiva.
 • Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, i s ohledem na mezipředmětové vztahy.
Obsah:
 • Opakování – základní pojmy
 • I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  • 1. Nauka o slovní zásobě (lexikologie)
   • Slovo
   • Význam slova
   • Shrnutí a opakování
   • Slovní zásoba
   • Vývoj slovní zásoby
   • Vrstvy slovní zásoby
   • Shrnutí a opakování
   • Tvoření nových slov
   • Frazeologie
   • Shrnutí a opakování
  • 2. Tvarosloví
   • Slovní druhy
   • Gramatické kategorie jmen
   • Skloňování podstatných jmen
   • Přídavná jména
   • Zájmena
   • Číslovky
   • Shrnutí a opakování
   • Slovesa
   • Neohebné druhy slov
   • Shrnutí a opakování
  • 3. Zdokonalování pravopisu
 • II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  • 1. Odborný styl
  • 2. Administrativní styl
  • 3. Útvary používané v souvislosti s přijetím do zaměstnání
  • Shrnutí a opakování
  • 4. Popis
   • Statický popis
   • Popis osoby
   • Shrnutí a opakování
   • Dynamický popis
   • Líčení
   • Popis odborný
  • 5. Charakteristika
  • Shrnutí a opakování
 • Odborná literatura
 • Rejstřík pojmů