Český jazyk 5 • 1. díl (60,-)

Český jazyk 5 • 1. díl (60,-)

Naše cena:
60 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Studio 1a1
Autor Potůčková Jana
ISBN 978-80-86252-38-4
Doložka Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-29212/2012-21 dne 20.9.2012 na 6 let.

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Kniha zážitků. Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 5. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný PRACOVNÍ SEŠIT.

Celý soubor Studio 1+1 navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 4. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován. Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované.

Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva.

Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost.

Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. ...

Všechny učebnice 1+1 i další materiály jsou vhodné pro začlenění do školních vzdělávacích programů vytvořených na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP).