Český jazyk 7, 2. díl - pracovní sešit (47,-)

Český jazyk 7, 2. díl - pracovní sešit (47,-)

Naše cena:
47 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
ISBN 973-757

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Pracovní sešit vytvořeny k učebnici Český jazyk 7 v souladu s RVP ZV. Sešit je dvoubarevný a obsahuje: pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, závěrečné opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením. V příloze sešitu je shrnuta základní gramatika. Učivo českého jazyka je mezipředmětově propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k občanství. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí.

2. díl dokončuje procvičení skladby (rozlišení hlavních a vedlejších vět, druhy vedlejších vět) a dále procvičuje významslova a nauku o slovní zásobě (slovo, sousloví, rčení, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova jednoznačnáa mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy, slovní zásoba a způsoby jejího obohacování).


Pracovní sešit lze použít i s jinými učebnicemi českého jazyka. V interaktivní podobě vyjde v roce 2019.