Český jazyk, literatura pro střední školy

Novinkou nakladatelství Fraus je příprava nové řady výukových materiálů Český jazyk pro střední školy a Literatura v souvislostech.

Nakladatelství SPN má pro střední školy učebnice zaměřující se hlavně na humanitní obory.

Edice Maturita - Literatura - Testové úlohy

Jedná se o sbírku opakovacích testových úloh středoškolského učiva a komplexních testových...
181,- Kč Přidat do košíku

Edice maturita - Literatura • přehled středoškolského učiva

Tato učebnice Literatura z edice MATURITA vám poslouží nejen při pravidelné výuce literatury,...
198,- Kč Přidat do košíku

Edice maturita - Obsahy a rozbory děl

Obsahy a rozbory děl - Publikace z edice MATURITA je shodně s učebnicí LITERATURA přehled učiva...
188,- Kč Přidat do košíku

Gramatická cvičení z češtiny - ZADÁNÍ

Titul obsahuje stovky cvičení, která pokrývají prakticky všechny slovní druhy i problematiku interpunkce....
210,- Kč Přidat do košíku

Interpretace textů: (nejen) ke státní maturitě

Publikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka...
199,- Kč Přidat do košíku

Jak využívat český národní korpus

Studijní pomůcka pro přemýšlivé studenty středních škol, žáky vyšších ročníků základních...
199,- Kč Přidat do košíku

Jazykové rozbory žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií

Publikaci pro žáky a studenty, kteří se chtějí seznámit se základy skladby českého jazyka....
145,- Kč Přidat do košíku

Komplexní jazykové rozbory

Praktická příručka především pro učitele všech stupňů škol. Zaměřuje se na jazykový rozbor...
125,- Kč Přidat do košíku

Komunikace v českém jazyce pro střední školy - pracovní sešit

Výuka českého jazyka pomocí jednosvazkové učebnice a pracovního sešitu po celou dobu studia Po...
229,- Kč Přidat do košíku

Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice

Zkrácená a přepracovaná verze učebnicové řady Český jazyk a komunikace pro střední školy....
279,- Kč Přidat do košíku

Kouzelné zrcadlo literatury 1 Od nejstarších písemných památek k osvícenství

První díl zcela nové učebnice české a světové literatury pro žáky středních škol a pro všechny,...
198,- Kč Přidat do košíku

Lexikon literárních pojmů

Lidské myšlení se neustále vyvíjí a souběžně s ním se rozvíjí a upřesňuje také pojmosloví...
405,- Kč Přidat do košíku

Literatura 1 pro gymnázia

Učebnice Literatura 1 pro gymnázia je první částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného...
169,- Kč Přidat do košíku

Literatura 1 pro SOŠ - Literatura pro 1. ročník SOŠ

Učebnice Literatura pro 1. ročník SOŠ je první částí čtyřdílné řady speciálně vytvořené...
176,- Kč Přidat do košíku

Literatura 19. a počátku 20. století (od romantismu po buřiče) pro 2. ročník

Přehled všech směrů a tendencí ve světové a české literatuře tohoto obdobíMedailony všech...
126,- Kč Přidat do košíku

Literatura 2

Učebnice obsahuje hlavní témata romantismus ve světových literaturách i v české...
109,- Kč Přidat do košíku

Literatura 2 • Výbor textů • Interpretace • Literární teorie

Doplňková antologie textů k výkladové učebnici Literatura II. LITERATURA I – IV Soubor učebnic,...
168,- Kč Přidat do košíku

Literatura 2 • Výklad • Interpretace • Literární teorie

Učebnice nás provede obdobím od romantismu až po počátek našehostoletí. LITERATURA I – IV...
99,- Kč Přidat do košíku

Literatura 2 pro gymnázia - Literatura pro 2. ročník gymnázií

Učebnice Literatura 2 pro gymnázia je druhou částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného...
169,- Kč Přidat do košíku