Člověk a jeho svět - Nová škola - Duha s.r.o.

Prvouka 1 - Metodický průvodce Prvouka 1 k učebnici s pracovním sešitem a k pracovní učebnici

Součástí metodického průvodce jsou náměty pro další činnost v hodinách. Zaměření úkolů...
140,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 1 - pracovní sešit - Čtení s porozuměním

Barevný pracovní sešit s množstvím obrázků a fotografií doplňuje učebnici Prvouka...
55,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 1 - pracovní učebnice - Čtení s porozuměním

moderní barevná pracovní učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP...
90,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 1 - učebnice - Čtení s porozuměním

Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice...
69,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 2 - Čtení s porozuměním

Učebnice Prvouka 2 Duhová řada podle RVP. Novinka – moderní barevná učebnice zpracovaná podle...
90,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 2 - Metodický průvodce Prvouka 2 k učebnici s pracovním sešitem, Čtení s porozuměním

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší...
140,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 2 - pracovní sešit - Čtení z porozuměním

Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Prvouka 2, edice Čtení s porozuměním. Pracovní sešit...
80,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 3 - Čtení s porozuměním (89,-)

Učebnice Prvouka 3 Duhová řada podle RVP Schválilo MŠMT č.j. MŠMT-54586/2012-210 dne 22.2.2013...
95,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 3 - Čtení z porozuměním - pracovní sešit

Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Prvouka 3, Duhová řada. Všechny učebnice a pracovní...
80,- Kč Přidat do košíku

Prvouka 3 - Metodický průvodce Prvouka 3 k učebnici s pracovním sešitem, Čtení s porozuměním

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší...
140,- Kč Přidat do košíku

Přírodověda 4 Metodický průvodce Přírodověda 4 k učebnici s pracovním sešitem - Čtení s porozuměním

Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat...
140,- Kč Přidat do košíku

Přírodověda 4 pracovní sešit - Čtení s porozuměním

Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 4, Duhová řada. Všechny učebnice a...
54,- Kč Přidat do košíku

Přírodověda 5 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 5. Je zpracován v souladu s RVP...
54,- Kč Přidat do košíku

Přírodověda 5 – učebnice, Čtení s porozuměním (95,-)

moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení...
99,- Kč Přidat do košíku

Přírodověda 5 k učebnici s pracovním sešitem Metodický průvodce (140,-)

Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché náměty.Důležitou...
140,- Kč Přidat do košíku

Vlastivěda 4 - Čtení s porozuměním - České dějiny od pravěku do začátku novověku

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů v souladu s RVP ZV, vydaná...
95,- Kč Přidat do košíku

Vlastivěda 4 - Čtení s porozuměním - Metodický průvodce Vlastivěda 4 k učebnicím a pracovním sešitům

Do rukou se Vám dostává metodický průvodce k učebnici vlastivědy pro 4. ročník základní školy...
140,- Kč Přidat do košíku

Vlastivěda 4 - Čtení s porozuměním - Poznáváme naši vlast

Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s upraveným RVP ZV platným od 1. 9. 2013. Řadí...
95,- Kč Přidat do košíku

Vlastivěda 4 - Čtení s porozuměním - pracovní sešit - České dějiny od pravěku do začátku novověku

Barevný pracovní sešit je doplňkem učebnice Vlastivěda 4 – České dějiny od pravěku do začátku...
54,- Kč Přidat do košíku

Vlastivěda 4 - Čtení s porozuměním - pracovní sešit - Poznáváme naši vlast

Pracovní sešit Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast. Duhová řada podle RVP. České dějiny od...
54,- Kč Přidat do košíku