Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě

AKCE Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě

Naše cena:
180 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Nakladatelství Olomouc
Autor Šíl, Karolová
ISBN 80-7182-233-2

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Moderně pojatá učebnice Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě sociologie a ekonomie pro druhý ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny.

Učebnice Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list (s úvodním mottem, cíli lekce a popisem jejího průběhu), přílohy (pro plnění jednotlivých úkolů) a shrnutí základních pojmů (s nejdůležitějším učivem).

Učitelská část obsahuje podrobně zpracovanou metodiku ke všem lekcím, včetně cílů, pomůcek a metod.

Součástí knihy je také sada volných listů ve složce na vnitřní straně desek s losovacími kartičkami, testy znalostí a pracovními listy pro skupinové aktivity.

Kniha vychází z pilotní verze RVP G (resp. RVP GSP), jehož požadavky na očekávané výstupy i učivo splňuje.

V učitelské části je kromě přesného popisu vztahu této formy výuky společenských věd k rámcovým vzdělávacím programům také návrh učebních osnov pro 2. ročník ZSV pro školní vzdělávací program. Kniha navazuje na stejně pojatou učebnici psychologie autorů Přemysla Šila a Jany Karolové, také z Nakladatelství Olomouc, která nyní vychází v rozšířeném druhém vydání.