Čtenářské tabulky

Čtenářské tabulky

Naše cena:
275 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Tobiáš
ISBN 978-80-7311-093-2

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Soubor je určen k rozvíjení čtenářských dovedností u žáků s vývojovou dyslexií percepčního typu, tj. s převahou obtíží v narušených kvalitách zrakového a sluchového vnímání a u žáků s vývojovou dyslexií integrativního typu, při které je převaha obtíží v nízké plynulosti a pomalosti čtení.

Lze jej rovněž využít k rozvoji čtení u žáků základních, obecných i zvláštních škol. Velmi účinně může posloužit kvalifikovaným pedagogům zaměřeným na rozvoj čtení ve školách, pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, ale také rodičům.

Čtenářské tabulky nejsou určeny k samostatnému čtení dítěte.