Cvičení pro dyslektiky 2.- Rozlišování slabik di-dy, ti-ty, ni-ny, sykavek

Cvičení pro dyslektiky 2.- Rozlišování slabik di-dy, ti-ty, ni-ny, sykavek

Naše cena:
75 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Zelinková
Autor Zelinková

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

První část souboru Cvičení pro dyslektiky obsahuje cvičení zaměřená na rozlišování slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny. Úkoly ve druhé části vedou k rozlišování sykavek s, c, z-š, ž. Chyby v těchto jevech patří mezi specifické dysortografické chyby. Jejich příčinou je nejčastěji nedostatečné sluchové rozlišování, nesprávná výslovnost, nepochopení obsahu slov, popř. obtíže v grafomotorice, kdy dítě věnuje příliš mnoho pozornosti a času psaní a další jevy nestačí vnímat. Materiál nabízí 32 lekcí pro systematický nácvik a reedukaci popsaných obtíží.