Učebnice.com Cvičení, zkoušky, maturita

Cvičení, zkoušky, maturita

Nacházíte se v kategorii Cvičení, zkoušky, maturita. Pokračujte výběřem podkategorie v levém menu..

Český jazyk - Umím češtinu? - Slovotvorba a slovní zásoba 7

Potřebujete si procvičit češtinu? Přijímací zkoušky jsou možná daleko, ale čas se krátí....
42,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk - Umím češtinu? - Slovotvorba a slovní zásoba 9

Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek? Začněte...
42,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk - Umím češtinu? - Tvarosloví 5

Připravujete se na přijímací zkoušky? Nebo si jen potřebujete procvičit češtinu? Pak kromě...
42,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk - Umím češtinu? - Tvarosloví 5

Připravujete se na přijímací zkoušky? Nebo si jen potřebujete procvičit češtinu? Pak kromě...
42,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk - Umím češtinu? - Tvarosloví 7

Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek? Testy z tvarosloví...
42,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk - Umím češtinu? - Tvarosloví 9

Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek? Začněte...
42,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk – Píšeme bez chyb

Chceš se zdokonalit v pravopisu a konečně psát bez chyb? S touto učebnicí to bude hračka. -...
179,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 1 - Se zvířátky do pohádky • První pohádky, básničky a hádanky

Pohádky – první čtení s výchovnou tematikou a obrázky k omalování, zpestřeno zábavnými úkoly....
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 - Tvrdé a měkké slabiky • Pracovní sešit pro 2. ročník

Seznamuje s problematikou psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní skupin dě, tě,...
30,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 NOVĚ • pracovní sešit 1

Český jazyk doplněný mezipředmětovými vztahy - prolnutí s předměty prvouka, výtvarná výchova,...
54,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 NOVĚ • pracovní sešit 2

Český jazyk doplněný mezipředmětovými vztahy - prolnutí s předměty prvouka, výtvarná výchova,...
54,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky - NOVINKA

Nový pracovní sešit je dvoubarevný a má více stran než původní pracovní sešit Tvrdé a měkké...
33,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 - Vyjmenovaná slova hrou

Pracovní sešit pro 3. ročník. cvičení vycházejí z moderních trendů našeho školství - náročné...
45,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 • Slovní druhy • Pracovní sešit pro 3. ročník

Základní charakteristika každého slovního druhu je zpracována zajímavou formou (jednotlivé druhy...
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 - Pravopis podstatných jmen hravě (Psaní i / y v koncovkách) • pracovní sešit pro 4. a 5. ročník

Vhodné pro začátky výuky daného pravopisného jevu, pravopis probírán postupně podle rodů, v...
30,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Pravopis podstatných jmen rodu mužského • Pracovní sešit pro 4. ročník

Sešit procvičuje pomocí doplňovacích cvičení psaní i/y v podstatných jménech rodu mužského....
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního • Pracovní sešit pro 4. ročník

Postupné procvičení podstatných jmén rodu středního a ženského. Následují souhrnná cvičení...
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Shoda přísudku s podmětem • Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník

Na mnoha příkladech je vysvětlena a procvičena jedna z nejsložitějších kapitol českého jazyka....
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Vyjmenovaná slova od B po Z

Doplňovací a hravá cvičení pro 4. ročník Procvičuje pomocí doplňovacích cvičení, tajenek...
33,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 5 - pracovní sešit • Dokážeš psát bez chyb?

Přehled učiva v tabulkách sestavených důsledně podle osnov programu základní škola s cvičeními...
32,- Kč Přidat do košíku