Dějepis pro střední odborné školy (Scientia - Dějepis pro SOŠ)

Dějepis pro střední odborné školy (Scientia - Dějepis pro SOŠ)

Naše cena:
263 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Scientia
Autor Čapek Vratislav, Pátek Jaroslav
Rok vydání 2001
ISBN 80-7183-237-5
Doložka 20078/2001-23
Poznámka Dodáno na sklad 2012

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Učebnice Dějepis pro střední odborné školy podává výklad hlavních směrů dějinného vývoje od vzniku civilizace po současnou dobu. Vzhledem k českému pohledu jsou zvýrazněny evropské a české dějiny. Výklad má vést k pochopení dějů z hlediska doby, kdy se odehrávaly, ale má rovněž směřovat k porozumění současnosti. Proto je věnováno více prostoru dějinám doby nové a nejnovější. Výběr historických jevů a dějů je výsledkem snahy vidět minulost v dlouhodobých souvislostech a v obecnějších historických procesech. (Dějepis pro SOŠ)

Jednodílná učebnice vychází z nových učebních osnov pro střední odborné školy. Těžištěm učebnice jsou dějiny evropské civilizace v kontextu světové historie. Zkušení autoři se snaží neustále hledat vztahy mezi významnými dějinnými okamžiky i propojení s naší současností. Předností učebnice je praktické členění na tři úrovně textu – základní učivo (pro nejnižší hodinovou dotaci), standardní text a rozšiřující učivo. K obohacení výuky jsou připojeny upravené dobové texty a zajímavosti s názvem Víte, že...? Otázky a úkoly uzavírají každou rozsáhlejší kapitolu, stejně jako Doporučení pro výuku pro potřeby učitelů je zařazeno na konci učebnice.