Diagnostika a terapie ADHD - Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Diagnostika a terapie ADHD - Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Naše cena:
299 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Grada
Autor Šauerová Markéta, Špačková Klára, Nechlebová Eva

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Miovský - ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.
 
Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.
 
Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:
 
•rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti
•genderové odlišnosti
•ADHD a jednotlivé návykové látky
•ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.)
•ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění
•diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie
•léčba v terapeutické komunitě
 
Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.
Zobrazit méně informací o knize
 

Z obsahu knihy Diagnostika a terapie ADHD

1. Epidemiologie ADHD (Adam Kulhánek)
1.1 Prevalence ADHD u dětí a dospívajících
1.2 Prevalence ADHD v dospělé populaci
1.3 Prevalence ADHD u uživatelů návykových látek

2. ADHD a jeho souvislosti v kontextu užívání návykových látek (Michal Miovský, Lenka Šťastná, Lenka Čablová, Eva Rubášová, Nikola Chládková, Kamil Kalina)
2.1 Komorbidní výskyt ADHD a závislostí na návykových látkách
2.2 ADHD v kontextu