Didaktika osobnostní a sociální výchovy

Didaktika osobnostní a sociální výchovy

Naše cena:
349 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Grada
Autor Valenta Josef
Rok vydání 2014

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z edukačních systémů věnujících se právě osobnostním dovednostem (práce na sebepojetí, sebeovládání, psychohygiena atd.) a dovednostem sociálním (práce se vztahy, komunikace, kooperace atd.).

Svorníkem těchto skupin dovedností je pak morální rozměr jejich použití v různých situacích. Ve vztahu ke škole je OSV tzv. průřezovým tématem (rámcové programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia).

Jejím specifikem je, že učivem se stává sám žák (účastník, klient), ale i třída jako skupina. Podle výpovědí učitelů patří OSV k oblíbeným tématům.

Provázejí ji ale mýty, například o tom, že probíhá jaksi "samo sebou" (jen pobytem ve školním kolektivu), že probíhá vlastně neustále (vždy a všude) apod.

Pohled do třídy nicméně může ukázat, že tomu tak nebývá.