Dítě a jeho tělo - Pracovní sešit 1 zpracováno podle RVP pro MŠ Rozebráno

Dítě a jeho tělo - Pracovní sešit 1 zpracováno podle RVP pro MŠ Rozebráno

Naše cena:
100 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel MC nakladatelství
Autor Fukanová
ISBN 8594042250490

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Pracovní sešit s názvem Dítě a jeho tělo je vytvořen podle RVP pro MŠ.

Ústřední postavou je skřítek smíšek, s jehož pomocí děti plní úkoly. Každý list sešitu je koncipován jako zajímavý příběh.

Sešit je zaměřen na poznávání lidského těla, seznámení se základy sebeobsluhy (osobní hygiena, jídlo, oblékání...), rozlišování, co zdraví prospívá (škodí), na motivaci ke sportu, zlepšení tělesné aktivity, podporu pohybových a manipulačních dovedností.

Procvičovány jsou oblasti důležité pro rozvoj dítěte a jeho úspěšný nástup do základní školy: rozvoj zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoba, pravolevá a prostorová orientace, jemná motorika, smysl pro rytmus.

Každá strana začíná motivační říkankou. Postup práce popsaný v dolní části strany je zvolen tak, aby činnost byla pro děti co nejzajímavější, vedla je k samostatnému uvažování, vytváření logických závěrů a zároveň dávala dětem možnost vlastní volby.

Úkoly jsou stupňovány od jednodušších ke složitějším a od menšího k většímu počtu úkolů. Zohledňují se tak individuální schopnosti každého dítěte.

 • Pracovní sešit 1 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestaveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy.

 • První pracovní sešit se věnuje tématu „Dítě a jeho tělo“.

 • Ústřední postavou je skřítek Smíšek, s jehož pomocí děti plní úkoly. Každý sešit je koncipován jako zajímavý příběh.

 • Procvičovány jsou oblasti důležité pro rozvoj dítěte a jeho úspěšný nástup do základní školy: rozvoj zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoba, pravolevá a prostorová orientace, jemná motorika, smysl pro rytmus.

 • Postup práce je volen tak, aby činnost byla pro děti co nejzajímavější, vedla je k samostatnému uvažování, vytváření logických závěrů a zároveň dávala možnost vlastní volby. Úkoly jsou stupňovány od jednodušších ke složitějším a od menšího k většímu počtu úkolů. Zohledňují se tak individuální schopnosti každého dítěte.

 • Předností autorského kolektivu je velký cit pro rozprostření tématu, navození atmosféry a správnou míru inspirace. Rozehrané téma přímo podněcuje k další práci a rozkošatění úkolu.

 • Formát A4, brožovaná vazba, barevná obálka, uvnitř dvě barvy, 32 stran

 

 • Sešit je zaměřen na poznávání lidského těla, seznámení se základy sebeobsluhy (osobní hygiena, jídlo, oblékání...), rozlišování, co zdraví prospívá (škodí), na motivaci ke sportu, zlepšení tělesné aktivity, podporu pohybových a manipulačních dovedností.
 • Procvičovány jsou oblasti důležité pro rozvoj dítěte a jeho úspěšný nástup do základní školy: rozvoj zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoba, pravolevá a prostorová orientace, jemná motorika, smysl pro rytmus.
 • Každá strana začíná motivační říkankou. Postup práce popsaný v dolní části strany je zvolen tak, aby činnost byla pro děti co nejzajímavější, vedla je k samostatnému uvažování, vytváření logických závěrů a zároveň dávala dětem možnost vlastní volby. Úkoly jsou stupňovány od jednodušších ke složitějším a od menšího k většímu počtu úkolů.
  Zohledňují se tak individuální schopnosti každého dítěte.

Celá série obsahuje tyto tituly:
1 - Dítě a jeho tělo
2 - Dítě a jeho psychika - rozvoj řeči
3 - Dítě a jeho psychika - matematické představy
4 - Dítě a ten druhý
5 - Dítě a společnost
6 - Dítě a svět

Doporučujeme zakoupit každému dítěti jeho vlastní pracovní sešit.


Formát A4, brožovaná vazba, barevná obálka, uvnitř dvě barvy.