Edice maturita - Literatura • přehled středoškolského učiva

Edice maturita - Literatura • přehled středoškolského učiva

Naše cena:
198 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Výuka.cz
Autor Polášková, Milotová, Dvořáková

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Tato učebnice Literatura z edice MATURITA vám poslouží nejen při pravidelné výuce literatury, ale následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Chce pomoci studentům, aby se orientovali v literatuře, pochopili její vlastnosti a hlavní historické souvislosti. V úvodu kapitoly je vždy zařazen tzv. historicko-společenský kontext. V něm jsou představeny základní atributy daného literárního období, které bylo vždy spjato s dobovými společenskými, kulturními a politickými událostmi. Literatura je druhem umění, a proto je také neodmyslitelně spjata s hudbou, architekturou a malířstvím. Text doprovází množství obrázků, které mají studentům ujasnit pohled na probíranou problematiku a ukázat ji na příkladech. Součástí knihy z edice MATURITA jsou četné ukázky z literárních děl, které by měly studenty podnítit k vlastní četbě, jež je nezbytnou podmínkou a základem porozumění literatuře. Podrobněji se vybraným literárním dílům věnují Obsahy a rozbory děl a 4 díly čítanek. V samostatné kapitole seznámí učebnice studenty také se základy literární teorie.