Ekologická a enviromentální výchova

Ekologická a enviromentální výchova

Naše cena:
125 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel ČGS
Autor T. Matějček
Rok vydání 2007
ISBN 70771

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Příručka Ekologická a enviromentální výchova pro základní školy a střediska ekologické výchovy Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které se věnují práci s dětmi a mládeží, zejména střediska ekologické výchovy. Text učebnice Ekologická a enviromentální výchova je rozdělen do čtyř tematických okruhů: Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Slovníček pojmů a vybrané internetové adresy. Kapitoly mají jednotnou formu zpracování.