Elektronika 1 • učebnice

Elektronika 1 • učebnice

Naše cena:
279 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Kopp
Autor Miloslav Bezděk
ISBN 978-80-7232-365-4
Doložka 23683/2002-23

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Tato učebnice je určena pro 2. ročník středních průmyslových škol, integrovaných středních škol a učilišť a to pro obory kódu začínající číslicí 26.
Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol. Součástí první kapitoly je vstupní test, který má prověřit znalosti z prvního ročníku. Ve druhé kapitole jsou probírány základní pojmy z elektroniky, součástky, zdroje a základy elektronických obvodů. Ve třetí kapitole je pojednáno o polovodičích, diodách, usměrňovačích, násobičích a stabilizátorech napětí. Čtvrtá kapitola je věnována zesilovačům, přičemž v jejím úvodě je pojednáno o základní součástce zesilovačů – tranzistorech. Pátá kapitola je zaměřena na operační zesilovače, šestá na vícevrstvové spínací součástky. V sedmé kapitole jsou popsány oscilátory a frekvenční syntezátory, tedy zdroje signálů pro další obvody. Náplní osmé kapitoly jsou modulace a modulátory, námětem deváté kapitoly směšovače. V desáté kapitole je popsán opak modulací – proces demodulace. Jedenáctá kapitola je zaměřena na integrované obvody. Ve dvanácté kapitole jsou pak uvedeny výsledky všech kontrolních testů.

Kniha je zařazena na seznamu učebnic pro střední odborné školy MŠMT (čj. 7745/08-23 ze dne 22.7.2008, doba platnosti 6 let).