Elektronika 3 • učebnice - 2. vydání

Elektronika 3 • učebnice - 2. vydání

Naše cena:
299 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Kopp
Autor Bezděk Miloslav
ISBN 978-80-7232-437-8

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Třetí díl z řady učebnic elektroniky nazvaný Elektronika III je určen pro 4. ročník průmyslových škol, integrovaných středních škol a učilišť a to pro obory kódu začínající číslicí 26. Obsah učiva je koncipován jak pro potřeby učení, tak pro zasvěcení do dané tématiky vysvětlováním principů.

Učební text je rozdělen do čtyř částí.
První část se věnuje záznamu a kompresi obrazových dat – popisuje magnetický záznam obrazu, videorekordér, videokamery a záznamová média v nich používané, digitální fotoaparát, paměťové karty nejen pro digitální fotoaparáty a na konci kapitoly jsou vysvětleny základy komprese dat.
Druhá část je věnována optoelektronice – optoelektronickým součástkám, je zde vysvětlen princip fotovoltaiky, elektroluminiscence (LED diody) a polovodičových laserů. Dále je pojednáno o zobrazovacích jednotkách a optických snímačích. Ke konci kapitoly je pojednáno o optoelektronických komunikačních systémech, tj. optická vlákna, princip přenosu světla optickými vlákny, technologie vlnového dělení WDM a bezdrátové optické sítě.
Třetí část popisuje systémy přenosu dat – vznik a přenos informace, analogový a digitální přenos, přenosová média, zabezpečení dat při přenosech, topologii komunikačních a počítačových sítí, základní typy komutací, techniky slučování signálů a toků dat. V poslední části jsou popsány technologie využívané při přenosech dat.
Čtvrtá část se věnuje pevným, mobilním a satelitním telefonním sítím. Najdete zde podkapitoly analogová telefonní síť, hovor v digitální síti, sítě ISDN, přenosy ADSL. Následují mobilní telefony – popis sítě GSM 900, 1800, mobilní rádiové sítě 3G a sítě pro přenos dat po mobilních sítích a popis technologií tento přenos umožňujících. Na konci je popsána nastupující technologie LTE.

Kniha je zařazena na seznamu učebnic pro střední odborné školy MŠMT (čj. 6824/2011-22 ze dne 18. května 2012, doba platnosti 6 let).

2. přepracované

Další obrázky produktu:

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Poznáváme elektroniku 1. díl Poznáváme elektroniku 1. díl
cena: 249 Kč detail
Sleva -  Poznáváme elektroniku 7 - osciloskopy Sleva - Poznáváme elektroniku 7 - osciloskopy
cena: 130 Kč detail