Fiesta! 2 učebnice

Fiesta! 2 učebnice

Naše cena:
399 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Fraus
Autor Králová Jana, Krbcová Milada, Gil Pablo Chacón, Hrubá Hana
Rok vydání 2001
ISBN 9788072381234
Doložka 24821/2000-22
Předmět Španělština

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Cílem druhého dílu Fiesta! je ucelená znalost španělské gramatiky, nejčastějších postupů tvoření nových pojmenování a zvládnutí základních stylistických dovedností. Studenti by se měli orientovat v situacích každodenního života, být schopni sledovat sdělovací prostředky a mít přehled o výrazných osobnostech španělské i latinskoamerické literatury a kultury. Podobně jako v prvním díle učebnice Fiesta! je zachováno členění do tří bloků po pěti lekcích zakončených opakovací lekcí. Každá pětice má do značné míry vymezeno základní gramatické učivo (lekce 1 – 5: složené tvary oznamovacího a podmiňovacího způsobu, lekce 6 –1 0: doplnění systematického výkladu tvarů a užití subjuntivu, lekce 11 –1 5: doplnění výkladu o neslovesných větných druzích a základní poučení o syntaxi). Textová část vychází z autentických publicistických a v omezené míře také uměleckých textů s minimálními úpravami (texty A, C), které jsou doplněny rozhovory na témata každodenního života (text B). Texty jsou čerpány z evropských i latinskoamerických zdrojů a kromě jazykového materiálu přibližují studentům také reálie. Nová slovní zásoba řazena abecedně. Na textovou část navazují cvičení, která ověřují porozumění textu, uvádějí novou slovní zásobu do aktivního úzu a rozšiřují aktivní komunikativní dovednosti žáků (blok I). Mluvnická část doplňuje výklad gramatiky a lexikologie. Nové gramatické a lexikální jevy jsou procvičovány ve cvičeních bloku II.  Součástí učebnice i klíč ke cvičením, který může být oporou jak studentům, tak učiteli.