Finanční analýza – 5. aktualizované vydání - metody, ukazatele, využití v praxi

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání - metody, ukazatele, využití v praxi

Naše cena:
299 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Grada
Autor Petra Růčková

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Důraz je kladen na nejužívanější metodu, a to analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí této publikace praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Publikaci je možné použít jako základní studijní literaturu na středních a vysokých školách, ale je určena také pro širokou podnikatelskou veřejnost. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci.