Fyzika 1 • 2. díl • Magnetické vlastnosti, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír

Fyzika 1 • 2. díl • Magnetické vlastnosti, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír

Naše cena:
74 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Prodos
Autor Davidová Jarmila, Holubová Renata, Kubínek Roman, Weilich Robert
ISBN 6034
Doložka č.j. 11808/2011-22
Předmět Fyzika

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Druhá učebnice tematické řady, ilustrované Pavlem Kantorkem, zachycuje neobyčejně přístupnou formou oblasti: Magnetické vlastnosti látek, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír, a to včetně jejich vazby na ostatní přírodní vědy. Součástí učebnice je bohatý obrazový materiál. Série otázek vztahujících se k textu i k mezipředmětovým vztahům slouží k procvičování získaných vědomostí i uvědomování si souvislostí s obsahy jiných vyučovacích předmětů.


Každá kapitola je doplněna samostatnými články o aplikaci předvedených fyzikálních poznatků, o historii jejich získávání a o přírodních jevech, které jsou jimi zachyceny.

Učebnice byla vytvářena ve spolupráci s pedagogy z pilotních škol a prošla recenzní anketou dvaceti fyziků ze základních škol celé ČR.

Podrobný popis produktu