Fyzika 1 • Fyzikalní veličiny a jejich měření • podle RVP

Fyzika 1 • Fyzikalní veličiny a jejich měření • podle RVP

Naše cena:
109 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel SPN
Autor Jiří Tesař, František Jáchim
Rok vydání 2007
ISBN 57831
Doložka 22062/2006-22

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP. Pozornost věnují praktickému aspektu výuky, uvádějí množství úkolů a pokusů vhodných k realizaci ve školních podmínkách. Všechny díly řady vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT. Vhodným doplňkem učebnic jsou publikace Seminář a praktikum z fyziky a Sbírka úloh z fyziky pro 6. – 9. ročník ZŠ.