Fyzika 1 • Fyzikalní veličiny a jejich měření - podle RVP • MP

Fyzika 1 • Fyzikalní veličiny a jejich měření - podle RVP • MP

Naše cena:
57 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel SPN
Autor Tesař, Jáchim
Rok vydání 2007
ISBN 58651

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 1 pro základní školu – fyzikální veličiny a jejich měření (autoři J. Tesař, F. Jáchim). Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k výstupům práce s učebnicí. Uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům, obsaženým v učebnici. Učebnice FYZIKA 1 je součástí řady učebnic fyziky na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Celá řada odpovídá požadavkům a doporučením Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, vychází se schvalovacími doložkami MŠMT.