Fyzika 2 • 2. díl • Světelné jevy, Zvukové jevy (Prodos)

Fyzika 2 • 2. díl • Světelné jevy, Zvukové jevy (Prodos)

Naše cena:
74 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Prodos
Autor Jarmila Davidová, Renata Holubová, Roman Kubínek, Robert Weinlich
ISBN 7034
Doložka č.j. 11214/2009-22
Předmět Fyzika

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Učebnice

Dvěma tématy, kterými se svazek intenzivně zabývá, jsou – jak již napovídá název – fyzikální fenomény světelných a zvukových jevů.

Metodicky ani formálně se čtvrtý svazek neliší od předchozích dílů Fyziky, mírnými změnami prošlo pouze grafické zpracování (viz ukázky). Učebnice zprostředkovává živé a nenásilné vpravení do světa přírodních jevů v širokých souvislostech – každá kapitola je doplněna samostatnými články o aplikaci předvedených fyzikálních poznatků, o historii jejich získávání a o přírodních jevech, které jsou jimi zachyceny.

Ilustrace Pavla Kantorka a Tomáše Kopřivy živě, vtipně a názorně doplňují apelativně napsaný text, který se nevyčerpává jen základním výkladem, ale opět obsahuje odkazy na mezipředmětové vazby (pravidelné kapitoly Fyzika a technika a Příroda kolem nás, poznámky pro učitele, odkazy na ostatní učebnice nakladatelství Prodos).

Jako už v prvních svazcích také zde najdete náměty na jednoduché výukové projekty, přílohy věnované zajímavým aplikacím, odkazy na literaturu i internetové zdroje, přehled důležitých pojmů, tedy veškeré náležitosti moderní učebnice.

Tematická sešitová kompozice umožňuje jednak velice komplexní a odstupňovaný pohled na učivo, jednak zajišťuje naprostou svobodu při tvorbě ŠVP.

Podrobný popis produktu