Fyzika pro gymnázia* – Mechanika (kniha + CD)

Fyzika pro gymnázia* – Mechanika (kniha + CD)

Naše cena:
179 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Prometheus
Autor E. Svoboda - M. Bednařík - M. Široká

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice, která je součástí monotematické řady učebnic fyziky pro gymnázia, je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy.

Na CD jsou zpracovány i některé tematické okruhy, které nejsou do RVP zahrnuty, významně však přispívají k vytváření fyzikálního obrazu světa.

Tím je umožněno optimální využití učebnice při výuce podle individuálně koncipovaných ŠVP. Na CD jsou umístěna i laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva mechaniky, které mohou obohatit výuku i domácí přípravu studentů.

Na konci CD jsou odkazy na vhodné webové stránky.

Učebnici vhodně doplňuje publikace Příručka pro učitele fyziky na střední škole (autoři Oldřich Lepil a Emanuel Svoboda), jejímž cílem je pomoc učitelům při realizaci ŠVP. V kapitole 1 jsou shrnuty základní materiály, z nichž ŠVP vychází, a v kapitole 2 jsou přehledně uvedeny možné varianty zpracování obsahu učiva při různé hodinové dotaci fyziky.

Obsáhlá je kapitola 3, která tvoří jádro příručky, a obsahuje metodické poznámky k vybraným částem učiva. Inspirací pro učitele mohou být trendy ve vývoji obsahu fyzikálního vzdělávání, metod a prostředků výuky, přehledně uvedené v kapitole 4. Příručku uzavírá výběr další studijní literatury a informačních zdrojů, z nichž lze čerpat náměty pro výuku.