Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity

Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity

Naše cena:
97 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Prometheus
Autor Bartuška Karel
ISBN 9321009
Doložka Schválilo MŠMT čj. 1526/07-23 dne 2.4.2007 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět fyzika s dobou platnosti 6 let.

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice, zpracovány podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. Ve 4. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, k jejichž utváření a rozvíjení učebnice přispívá, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata k jejichž realizaci učebnice napomáhá.