Fyzika pro základní školy

Učebnice fyziky nakladatelství Prodos byly vytvářeny ve spolupráci s pedagogy z pilotních škol a prošly recenzní anketou dvaceti fyziků ze základních škol celé ČR.

Nacházíte se v kategorii Fyzika. Pokračujte výběřem podkategorie v levém menu..

Dějiny fyziky

Vývoj fyziky od Archimedovy páky až po největší moderní urychlovače představuje dlouhý historický...
998,- Kč Přidat do košíku

Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník základní školy s rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným předmětům

Učebnice doplňuje a prohlubuje učivo základních učebních textů z fyziky. Na začátku každé...
36,- Kč Přidat do košíku

Fyzika - Experimentuj s nadhledem - Hybridní publikace

Jednoduché a finančně nenáročné fyzikální experimenty s nápojovými plechovkami. Projekt experimentů...
249,- Kč Přidat do košíku

Fyzika • sada 6 plakátů A2 s horní lištou v tubusu (výukové plakáty)

Pascalův zákon, Archimédův zákon, Ohmův zákon, Zapojení spotřebičů, Odraz světla a lom světla,...
1 395,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • 1. díl • Látka a těleso, Veličiny a jejich měření

Součástí učebnice je bohatý obrazový materiál. Série otázek vztahujících se k textu i k...
74,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • 1. díl s komentářem (Prodos)

Metodika. Komentovaná verze Fyzika I obsahuje metodické poznámky „dotištěné“ do žákovské...
158,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • 2. díl • Magnetické vlastnosti, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír

Druhá učebnice tematické řady, ilustrované Pavlem Kantorkem, zachycuje neobyčejně přístupnou...
74,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • 2. díl s komentářem (Prodos)

Metodika Komentovaná verze učebnice obsahuje metodické poznámky „dotištěné“ do žákovské...
158,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • Fyzikalní veličiny a jejich měření - podle RVP • MP

Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 1 pro základní...
64,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • Fyzikalní veličiny a jejich měření • podle RVP

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku...
122,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • pracovní sešit 1

Pracovní sešit k 1. dílu Fyziky I přesně odpovídá obsahu a kompozici výkladu v učebnici....
46,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • pracovní sešit 1 s komentářem pro učitele

Učitelská verze pracovního sešitu obsahuje barevně odlišené metodické poznámky, výsledky a postupy...
95,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • pracovní sešit 2

Pracovní sešit k 2. dílu Fyziky I opět přesně odpovídá obsahu a kompozici výkladu...
46,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • pracovní sešit 2 s komentářem pro učitele

Učitelská verze pracovního sešitu obsahuje barevně odlišené metodické poznámky, výsledky a postupy...
95,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 2 • 1. díl • Pohyb, Síla (Prodos)

Učebnice Metodicky, formálně ani graficky se třetí sešit Fyziky neliší od prvních dvou, které...
74,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 2 • 1. díl s komentářem (Prodos)

Komentovaná verze učebnice obsahuje metodické poznámky „dotištěné“ do žákovské publikace....
158,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 2 • 2. díl • Světelné jevy, Zvukové jevy (Prodos)

Učebnice Dvěma tématy, kterými se svazek intenzivně zabývá, jsou – jak již napovídá název...
74,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 2 • 2. díl s komentářem (Prodos)

Komentovaná verze učebnice obsahuje metodické poznámky „dotištěné“ do žákovské publikace....
158,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 2 • pracovní sešit 1

Pracovní sešit k 1. dílu Fyziky II opět předkládá širokou škálu cvičení od standardních...
46,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 2 • pracovní sešit 1 s komentářem (Prodos)

Učitelská verze pracovního sešitu prvního dílu Fyzika II obsahuje barevně odlišené metodické...
95,- Kč Přidat do košíku