Fyzika - SPN

Učebnice fyziky nakladatelství SPN  jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Kladou důraz na rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, naplňují mezipředmětové vztahy, přiměřeně zohledňují průřezová témata formulovaná v RVP.

Fyzika 1 • Fyzikalní veličiny a jejich měření - podle RVP • MP

Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 1 pro základní...
64,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 1 • Fyzikalní veličiny a jejich měření • podle RVP

Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku...
122,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 2 • Síla a její účinky - pohyb těles - podle RVP • MP

Metodická příručka je určena pro usnadnění práce s učebnicí Fyzika 2 pro základní školu...
89,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 2 • Síla a její účinky - Pohyb těles • podle RVP

Učebnice je druhou částí nové šestidílné řady tematických učebnic pro výuku fyziky na 2....
122,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 3 • Světelné děje, Mechanické vlastnosti látek - podle RVP • MP

Metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 3 pro základní...
113,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 3 • Světelné děje, Mechanické vlastnosti látek • podle RVP

Tato učebnice je částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na...
122,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 4 • Elektromagnetické děje • podle RVP

Učebnice Elektrické a elektromagnetické děje • podle RVP je čtvrtou částí šestidílné řady...
122,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 5 • Energie - podle RVP • MP

Příručka je pátou, předposlední částí řady metodických pokynů fyziky pro základní školu....
132,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 5 • Energie • podle RVP

Učebnice je pátou, předposlední částí řady učebnic fyziky pro základní školu. Má schvalovací...
122,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 6

Čtyřdílná, prakticky zaměřená řada učebnic fyziky pro 2. stupeň ZŠ. Pro každý ročník je...
99,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 6 • Zvukové jevy - vesmír • podle RVP

Učebnice je závěrečnou částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku...
113,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 6 • Zvukové jevy - vesmír • podle RVP • MP

Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 6 pro ZŠ...
132,- Kč Přidat do košíku

Fyzika 9

Čtyřdílná, prakticky zaměřená řada učebnic fyziky pro 2. stupeň ZŠ. Pro každý ročník je...
99,- Kč Přidat do košíku

Seminář a praktikum z fyziky pro 2. stupeň základní školy

Zajímavé náměty a informace. Vysvětlení scanerů, monitorů a dalších zařízení. Dobrodružné...
111,- Kč Přidat do košíku