Gateway B1 - Teacher´s Book + Test CD Pack

Gateway B1 - Teacher´s Book + Test CD Pack

Naše cena:
985 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Macmillan
Autor Anna Colea
Rok vydání 2011
ISBN 9780230417229

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Teacher's Book

Metodická příručka pro učitele obsahuje pokyny pro provádění všech aktivit v učebnici Gateway včetně klíče ke všem cvičením ze Student's Book i Workbook a přepisů nahrávek k poslechovým cvičením.

Metodická příručka byla navíc doplněna o následující prvky:

• Teacher Development Sections - přes 90 krátkých oddílů, které vysvětlují obecné metodické postupy a umožňují tak učitelům rozvíjet své pedagogické dovednosti,

• 30 kopírovatelných pracovních listů s pokyny a řešením, které učitel může použít pro další procvičení gramatiky, komunikace nebo pro výuku kulturních témat

• doplňující informace ke kulturním tématům obsaženým v učebnici

• volitelné aktivity pro heterogenní třídy

Test CD

CD s testy je součástí Teacher's Book a obsahuje testy po každé lekci, tři souhrnné opakovací testy a závěrečný test. Všechny testy jsou ve dvou variantách A a B. CD obsahuje:

• 14 testů, každý ve variantě A a B, testy jsou ve formátu Word a je tedy možné je před vytištěním snadno upravit, případně doplnit o vlastní testové úkoly

• nahrávky k poslechovým úkolům z testů

• přepis nahrávek

• klíč s řešením

Další součásti

• slovníčky - celkem 3 slovníčky a jeden výkladový slovník ke každému dílu

• video - součástí Gateway Online a také Gateway Interactive Classroom

• Gateway Online

• Gateway Interactive Classroom - materiál pro interaktivní tabule

• Gateway videa pro učitele - metodická videa na Gateway Online pro učitele

Gateway Online je multimediální online výukové prostředí, kde studenti mohou rozvíjet svoje jazykové dovednosti, aby dosáhli úrovně nutné pro úspěšné složení maturity. Gateway Online lze používat jak v hodině, tak i doma bez pomoci učitele.

Gateway Online je multimediální interaktivní výukové prostředí, které doplňuje učebnici Gateway. Studenti s ním mohou pracovat v hodině, ale také samostatně, aby rozvíjeli svoje jazykové dovednosti potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky z angličtiny. Gateway Online má oddíl pro studenty a oddíl pro učitele angličtiny.

---

Přístup na Gateway Online

• učitelé - přístup je v ceně metodické příručky, v každé Teacher's Book je na vnitřní straně zadní obálky uveden kód, pomocí kterého je možné se do služby registrovat, kód je možné použít pouze jednou pro registraci pouze jedné emailové adresy.

Gateway Online pro učitele

Učitel má přístup k aktivitám ze všech dílů učebnice Gateway bez ohledu na to, ze kterého dílu pochází kód použitý při registraci. Učitel vidí veškerý obsah z oddílu pro studenty.

Pouze učiteli jsou pak přístupné tyto materiály:

• Culture resources - pracovní listy věnované různým multikulturním tématům

• Video resources - pracovní listy k videolekcím z Gateway Online pro studenty nebo Gateway Interactive Classroom, tyto materiály se vztahují k sekcím Click onto ve Student's Book

• CEFR checklists - listy, které umožňují studentům ohodnotit sebe sama vzhledem k deskriptorům Společného referenčního rámce pro jazyky

• Onestop links - seznam odkazující na další vhodné doplňující materiály ze stránky www.onestopenglish.com

• Teacher development videos - videa ukazující správné použití výukových technik ve třídě jsou ideálním prostředkem k rozvoji pedagogických schopností všech učitelů.

Na videích je zachycen Dave Spencer, autor učebnice, se svými vlastními studenty při hodině angličtiny. Videa jsou doprovázena vysvětlujícím komentářem.

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Gateway B1 - Student's Book with Maturita Booklet Gateway B1 - Student's Book with Maturita Booklet
cena: 440 Kč detail