Geografické tabulky

Geografické tabulky

Naše cena:
125 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Scientia
Autor Skokan a kol.
ISBN 176-1360

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Geografické tabulky jsou obsažným aktuálním materiálem pro praktická cvičení v hodinách zeměpisu i pro domácí přípravu. Geografické tabulky objsahují téměř sto přehledů převážně číselných hodnot dokumentují a ilustrují nejvýznamnější skutečnosti. Přináší elementární informace o Zemi, o kontinentech, o světovém oceánu a dalších fyzickogeografických objektech i jevech. Seznamují s politickou mapou světa: Uvádí nejzákladnější charakteristiky států a zemí, jejich demografického vývoje a složení obyvatelstva. Dávají představu o klíčových odvětvích světového hospodářství. Informují o hrubém národním produktu a indexu lidského rozvoje států. shrnují důležité fyzickogeografické, demografické i ekonomickogeografické údaje o naší vlasti. V závěru seznamují s významnými světovými a českými geografy i představiteli příbuzných oborů.