Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Naše cena:
212 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Wolters Kluwer ČR, a.s.
Autor Zora Syslová, Hana Sedláčková, Lucie Štěpánková
Rok vydání 2012

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní pedagogikou. Autorky přistupují k textu se snahou pomoci čtenáři pochopit smysl, účel a proces hodnocení pokroků dětí a ukázat, jak provádět diagnostické procesy s cílem naučit se odhalovat silné stránky dítěte a vycházet z nich při rozvoji jeho osobnosti.
K problematice hodnocení výsledků přistupují z jiného úhlu pohledu než ostatní autoři známých publikací. Poznatky z vývojové psychologie a pedagogické diagnostiky propojují s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Na konkrétních příkladech z praxe dokládají teoretická tvrzení. Příklady slouží rovněž jako doklady již existujících pozitiv v práci mateřských škol a také jako ukázky diagnostických chyb, kterých se dopouštějí.