Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství

Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství

Naše cena:
137 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel ČGS
Autor Bičík Ivan, Baar Vladimír, Čermák Zdeněk, Frajer Václav, Perlín Radim
Rok vydání 2010
ISBN 70611
Doložka 22109/2003-23

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

2. upravené vydání

Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství na obchodní akademii se zaměřuje především na globální geografické aspekty světové ekonomiky a jejich souvislosti a dopady na hospodářství a společnost. Proto se seznámíte se základními charakteristikami sociální sféry (obyvatelstvo, osídlení, populační, sociální a kulturní problémy) a hospodářství (podle sektorů a odvětví), s jejich vývojem, složením (strukturou), územním rozložením a vzájemnými vztahy. Pochopení základních pravidel a trendů vývoje fungování a vztahů těchto složek dává solidní předpoklady pro lepší uplatnění studenta obchodní akademie v praxi. V sociální sféře krajiny probíhaly a probíhají procesy – průmyslová revoluce, urbanizace, demografická revoluce, integrace, internacionalizace a globalizace hospodářství a navzájem propojené a postihující postupně jednotlivé části světa. Také pochopení cest šíření těchto globálních procesů umožňuje lépe porozumět světu a lépe se v něm uplatnit. Zeměpis Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství naplňuje ještě řadu dalších funkcí. Především dodává do vzdělání nepostradatelný prvek prostorové orientace od úrovně místní (lokální), oblastní (regionální), státní až po celosvětovou (globální). V tomto ohledu dostal zeměpis nový impulz po otevření se naší společnosti světu po roce 1989, ale i vzhledem ke stále se zkracující dostupnosti nejvzdálenějších oblastí Země a stále četnějším kontaktům našich občanů s návštěvníky či obchodníky z různých zemí. Zeměpis zajišťuje mimo jiné také významnou dovednost, bez níž se moderní člověk neobejde a která souvisí s prostorově orientační funkcí předmětu - čtení a použití map různého měřítka a obsahu. I k tomu by měla přispět práce s touto učebnicí.