Hravá matematika 4. ročník 2. díl Původní řada - doprodej

Hravá matematika 4. ročník 2. díl Původní řada - doprodej

Naše cena:
119 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Taktik
ISBN 978-80-87881-03-3

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Pracovní sešit pro 4. ročník 2. díl v souladu s RVP ZV 2013

Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím Matematiky od vydavatelství Alter, Prodos, SPN a Nová škola.

  • Čísla do a nad 10 000 (písemné a pamětné početní operace)
  • Jednotky(délky, objemu, hmotnosti,času)
  • Milion
  • Zlomky
  • Rovnice a nerovnice
  • Geometrie (přímky, kolmice, rovnoběžky, útvary, obvod a obsah,povrch

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavé a poutavé cvičení určené pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení množstva úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou taky při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka.