HRAVÁ MATEMATIKA 6 - UČEBNICE 1. DÍL (ARITMETIKA)

HRAVÁ MATEMATIKA 6 - UČEBNICE 1. DÍL (ARITMETIKA)

Naše cena:
219 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Taktik

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Učebnice je moderně a přehledně zpracována a je určena nejen pro společnou výuku matematiky ve škole, ale také pro individuální domácí přípravu. Na zajímavých úlohách z reálných situací si žáci vyzkouší aplikaci matematiky v různých oblastech života. Publikace byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult.

V souladu s RVP ZV

 

  • Každá kapitola má jednoduchý koncept, který sestává z řešených motivačních příkladů, srozumitelných výkladů a pouček, a rozmanitých úloh z reálného života.
  • Úlohy k procvičení a upevnění nového učiva jsou označeny stupněm obtížnosti
  • Zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků.
  • Součástí učebnice jsou projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí.
  • Jednotlivé tematické celky jsou barevně odlišeny.
  • Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit a početník.


Učebnice obsahuje kapitoly:

  • Opakování
  • Desetinná čísla
  • Dělitelnost přirozených čísel