HRAVÁ MATEMATIKA 6 - UČEBNICE 2. DÍL (GEOMETRIE)

HRAVÁ MATEMATIKA 6 - UČEBNICE 2. DÍL (GEOMETRIE)

Naše cena:
219 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Taktik

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Druhý díl učebnice matematiky pro 6. ročník obsahuje učivo geometrie. Učebnice atraktivním způsobem předkládá žákům učivo, které je doplněno úlohami vycházejícími z reálných situací ze života. Na její tvorbě se podílel kolektiv zkušených pedagogů z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult.

V souladu s RVP ZV

 

 • Každá kapitola má jednoduchý koncept, který sestává z řešených motivačních příkladů, srozumitelných výkladů a pouček, a rozmanitých úloh z reálného života.
 • Úlohy k procvičení a upevnění nového učiva jsou označeny stupněm obtížnosti.
 • Zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků.
 • Součástí učebnice jsou projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí.
 • Jednotlivé tematické celky jsou barevně odlišeny.
 • Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit a početník.
 

Učebnice obsahuje kapitoly:

 • Opakování
 • Úhel
 • Osová souměrnost
 • Trojúhelník
 • Krychle a kvádr