Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách

Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách

Naše cena:
289 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Enigma
Autor Cyril Klimeš - Ján Skalka - Gabriela Lovászová - Peter Švec
ISBN 978-80-89132-71-3

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Kniha Vhodná k přípravě na státní maturity z informatiky, ale i zájemcům o souhrnné a ucelené vědomosti z oblasti informatiky. Byla vytvořena v první řadě pro studenty ukončující střední školu a připravující se na maturitu či na přijímací zkoušky na vysoké školy.

Svým obsahem je však natolik komplexní, že poskytne dostatek informací i čtenářům, kteří už školní lavice opustili, nebo by si prostřednictvím ní chtěli doplnit vědomosti ze všech ročníků středních škol.

Obsah publikace vznikal více než dva roky na základě vzdělávacích standardů, na základě analýzy obsahu webových stránek středních škol a na nich zveřejněných maturitních otázek, požadavků vysokých škol na přijímací zkoušky i zkušeností autorů, kteří absolventy středních škol vyučují na univerzitách.

V publikacích jsme se snažili pokrýt zejména požadavky vzdělávacích standardů, ale látku jsme občas posouvali tak, abychom se přizpůsobili obsahu a náročnosti maturitních otázek, které vytvořily střední školy pro své studenty.

Myslíme si, že obsah publikace bylo možno uspořádat i jiným způsobem, avšak strukturu publikace jsme provázali se standardy také proto, aby se jejich využívání neomezilo jen na opakování souhrnných vědomostí v maturitním ročníku, ale aby poskytly dostatečné zázemí pro studenty během jejich celého studia.

Jednotlivé kapitoly představují souhrnné vědomosti a informace, přičemž výjimkou je jen část zaměřená na programování, ve které jsme se věnovali zpracovávané problematice detailněji. Hlavní příčinou je fakt, že při programování je třeba poznat souvislosti, které by při prezentaci souhrnných vědomostí nebyly dostatečně jasné. Druhým důvodem byla nejednotnost programovacího prostředí (Delphi/Turbo pascal), které by tato publikace chtěla posunout do prostředí Delphi. Tato kapitola kromě jiného popisuje rozdíly mezi prostředími, poskytuje dostatek řešených příkladů i úloh na samostatné řešení.

Věříme, že naše práce byla smysluplná a publikace se stane zdrojem, ke kterému se budete vracet, abyste si ověřili získané a načerpali nové vědomosti.

Autoři