Učebnice.com Logo, dys, spu

Logo, dys, spu

Nacházíte se v kategorii Logo, dys, spu. Pokračujte výběřem podkategorie v levém menu..

Cvičení pro dyslektiky 1. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

Cvičení pro dyslektiky - Specifickým rysem českého jazyka a českého pravopisu je kvantita samohlásek....
75,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro dyslektiky 2.- Rozlišování slabik di-dy, ti-ty, ni-ny, sykavek

První část souboru Cvičení pro dyslektiky obsahuje cvičení zaměřená na rozlišování slabiky...
75,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro dyslektiky 3. - Cvičení sluchové analýzy a syntézy

Cvičení pro dyslektiky - Cvičení sluchové analýzy a syntézy jsou určena dětem, které vynechávají...
75,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro dyslektiky 4. - Rozlišování b - d - p

Cvičení pro dyslektiky - Rozlišování písmen b-d-p je náročné nejen pro děti s dyslexií, ale...
75,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro dyslektiky 5. - Čtenářské tabulky

- Tabulky ke čtení jsou určeny pro nácvik technické stránky čtení, která je předpokladem rychlého...
75,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro dyslektiky 6. - Cvičení pravo-levé orientace

Cvičení pro dyslektiky - Cvičení pravo-levé orientace jsou určena pro děti od šesti let. Cílem...
75,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro dyslektiky I.- VI. SOUBOR

Soubor obsahuje tyto publikace: Cvičení pro dyslektiky I. Cvičení pro dyslektiky II. Cvičení...
329,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro lepší učení

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky...
328,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro rozvoj čtení

Pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení Průpravná zábavná cvičení...
145,- Kč Přidat do košíku

Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní

Publikace spojuje důraz na dynamiku psaní, zábavnost a motivační složku včetně soutěžení a...
155,- Kč Přidat do košíku

Cvičné texty pro nácvik plynulého čtení (139,-)

Soubor textů, vhodný i pro děti s dyslexií, svou délkou i obtížností slov odpovídá možnostem...
139,- Kč Přidat do košíku

Čáry máry 1 • Pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky

Pro děti předškolního a mladšího školního věku a klade si za cíl posílit jejich grafomotorické...
75,- Kč Přidat do košíku

Čáry máry 2 • Pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky DOTISK 3/2020

Druhý díl publikace, která je určena především dětem předškolního a mladšího školního...
75,- Kč Přidat do košíku

ČESKÉ KORUNY s mincemi

6 druhů velkých a sytě barevných českých bankovek a k tomu ještě mince 10, 20 a 50 Kč. 149.340,-Kč...
65,- Kč Přidat do košíku

České vysoké školství - Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělání 1989 - 2009

Renomovaní čeští autoři přináší první komplexní a teoreticky založený pohled na vývoj českého...
319,- Kč Přidat do košíku

Čeština - barevná gramatika

Gramatická pravidla jsou v publikaci vysvětlena a doplněna množstvím barevných obrázků. Ty...
149,- Kč Přidat do košíku

Čich a chuť zrakově postižených (Základní škola praktická)

Příručka pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost upozorňuje, jakou důležitost v komplexu výchovy...
74,- Kč Přidat do košíku

Číselná řada do 100

Pracovní listy Číselná řada do 100 jsou zaměřeny na numeraci v oboru do 100; je možné...
199,- Kč Přidat do košíku

Číselná řada do 1000, 1. díl

Pracovní listy Číselná řada do 1000 - 1. díl jsou zaměřeny na numeraci v oboru do 1000;...
164,- Kč Přidat do košíku

Číselná řada do 1000, 2. díl

Pracovní listy Číselná řada do 1000 - 2. díl jsou zaměřeny na numeraci v oboru do 1000;...
154,- Kč Přidat do košíku