Pedagogika

Nacházíte se v kategorii Pedagogika. Pokračujte výběřem podkategorie v levém menu..

Cesty pedagogického výzkumu

publikaci, která vznikla v Centru pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brně, naj d e čtenář...
92,- Kč Přidat do košíku

Cíle a obsahy školníh vzdělávání a metodologie jejich utváření

Cílem publikace je předložit teoreticko-empirickou analýzu procesů utváření cílů a obsahů...
190,- Kč Přidat do košíku

Cílená zpětná vazba

Metody pro vedoucí skupin a učitele Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky...
279,- Kč Přidat do košíku

Cizí jazyky a specifické poruchy učení a chování

Kniha je strukturovaná tak, aby umožňovala čtenáři proniknout do obtíží jedinců s dyslexií,...
210,- Kč Přidat do košíku

Co vy na to, pane Komenský?

Autorka zachycuje tvář komunistického školství tak, jak ji sama vnímala. Činí tak mimo jiné...
172,- Kč Přidat do košíku

České vysoké školství - Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělání 1989 - 2009

Renomovaní čeští autoři přináší první komplexní a teoreticky založený pohled na vývoj českého...
319,- Kč Přidat do košíku

Čich a chuť zrakově postižených (Základní škola praktická)

Příručka pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost upozorňuje, jakou důležitost v komplexu výchovy...
74,- Kč Přidat do košíku

Člověk a vzdělání v informační společnosti

Vzdělávání a život v komputerizovaném světě Autoři knihy vycházejí z opakovaných výzkumů...
445,- Kč Přidat do košíku

Defektologický slovník

Defektologický slovník 3. přepracované a upravené vydání. Slovník defektologie vychází ve...
350,- Kč Přidat do košíku

Dějiny pedagogiky

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů...
299,- Kč Přidat do košíku

Děti a emoce

Co vám tato kniha nabízí? Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti...
349,- Kč Přidat do košíku

Děti a peníze

Mluvit s dětmi o penězích znamená nepřímo se dotýkat osobní stupnice hodnot, stylu života, rodinné...
165,- Kč Přidat do košíku

Děti a pět jazyků lásky (210,-)

Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství G. Chapmana...
210,- Kč Přidat do košíku

Děti a rodiče v rozvodu i (425,-)

Manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny Publikace má jak profesionálům (sociálním pracovníkům...
425,- Kč Přidat do košíku

Dětský autismus - Přehled současných poznatků

Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená...
299,- Kč Přidat do košíku

Diagnostika a terapie ADHD - Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Miovský - ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich...
299,- Kč Přidat do košíku

Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené žáky v mateřské a základní škole

Zařazení sluchově postiženého žáka do běžné základní školy předpokládá, že mu škola...
74,- Kč Přidat do košíku

Didaktika osobnostní a sociální výchovy

Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z edukačních systémů věnujících se právě...
349,- Kč Přidat do košíku

Didaktika pro vysokoškolské učitele

Publikace je určena především mladým učitelům, kteří začínají svůj obor vyučovat na vysoké...
249,- Kč Přidat do košíku

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole (219,-)

Praktický rádce pro rodiče i učitele Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče...
219,- Kč Přidat do košíku