Pedagogika

Nacházíte se v kategorii Pedagogika. Pokračujte výběřem podkategorie v levém menu..

Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje

Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné...
319,- Kč Přidat do košíku

Dítě s mentálním postižením ve škole

Monografie se komplexně zabývá edukací dětí s mentálním postižením, individuálními zvláštnostmi...
219,- Kč Přidat do košíku

Dítě s nadváhou a jeho problémy

Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se setkává dítě či adolescent s nadváhou. Tyto problémy...
299,- Kč Přidat do košíku

Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole (229,-)

Komunikace představuje klíčový moment edukačního procesu. Publikaci jistě ocení všichni pedagogové...
229,- Kč Přidat do košíku

Dítě s postižením zraku

Rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk Jak nejlépe dítě naučit vše potřebné...
259,- Kč Přidat do košíku

Dítě, škola a matematika - Konstruktivistické přístupy k vyučování

Jak překonat formalismus ve vyučování a vést žáky k porozumění učivu? Jakým způsobem si dítě...
309,- Kč Přidat do košíku

Do školy beze strachu • Jak překonat obavy dětí z nepříjemných zážitků (199,-)

Vstává vaše dítě ráno do školy s nechutí? Má strach z učitele nebo ze zkoušení, bojí se...
199,- Kč Přidat do košíku

Dospívání dívek

Na stránkách této knížky, doplněné mnoha barevnými obrázky, najdou mladé čtenářky první...
249,- Kč Přidat do košíku

Dospívání kluků

Knížka otvírá téma chlapecké puberty, období mnoha pozorovatelných i skrytých změn. Vede kluky...
249,- Kč Přidat do košíku

Dysgrafie - Metody reedukace specifických poruch učení - dysgrafie

Publikace přináší kromě charakteristiky specifické poruchy učení – dysgrafie - zejména řadu...
74,- Kč Přidat do košíku

Dyslexie - Metody reedukace specifických poruch učení - dyslexie

Publikace přináší kromě charakteristiky specifické poruchy učení – dyslexie - zejména řadu...
74,- Kč Přidat do košíku

Dysortografie - Metody reedukace specifických poruch učení - dysortografie

Publikace přináší kromě charakteristiky specifické poruchy učení – dysortografie - zejména...
74,- Kč Přidat do košíku

E-learning učení (se) s online technologiemi

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují...
343,- Kč Přidat do košíku

Etnická rozmanitost ve škole

Stejnost v různosti Kniha se komplexně zabývá problematikou vzdělávání žáků migrantů a žáků...
349,- Kč Přidat do košíku

Fi a Flo (275,-)

Kniha zkušené autorské dvojice doplňuje jejich dvě velmi úspěšné předchozí knihy, Výři nesýčkují...
275,- Kč Přidat do košíku

Funkční somatologie

Tato učebnice je určena zejména pro studenty speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK, kromě...
249,- Kč Přidat do košíku

Grafologie v pedagogické praxi

Kniha je určena každému, kdo se setkává s písemným projevem svých žáků, klientů či partnerů...
198,- Kč Přidat do košíku

Hmat u zrakově postižených (Základní škola praktická)

Publikace seznamuje učitele i rodiče dětí se zrakových postižením nejen se specifickými problémy...
84,- Kč Přidat do košíku

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny

Příručka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dítě může být ohroženo špatným zacházením...
309,- Kč Přidat do košíku