Odborná pedagogika

Andragogická didaktika - Řízení vzdělávacího procesu - 3. vydání

Třetí vydání publikace, která slouží jako příručka pro lektory, manažery, metodiky i účastníky...
414,- Kč Přidat do košíku

Andragogický slovník 2., aktualizované a rozšířené vydání

Publikace se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé...
449,- Kč Přidat do košíku

Andragogika

Základní učební text pro studenty andragogiky a personálního řízení mapuje obor s jeho multidisciplinárním...
219,- Kč Přidat do košíku

Cesty pedagogického výzkumu

publikaci, která vznikla v Centru pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brně, naj d e čtenář...
92,- Kč Přidat do košíku

Cíle a obsahy školníh vzdělávání a metodologie jejich utváření

Cílem publikace je předložit teoreticko-empirickou analýzu procesů utváření cílů a obsahů...
190,- Kč Přidat do košíku

Cílená zpětná vazba

Metody pro vedoucí skupin a učitele Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky...
279,- Kč Přidat do košíku

České vysoké školství - Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělání 1989 - 2009

Renomovaní čeští autoři přináší první komplexní a teoreticky založený pohled na vývoj českého...
319,- Kč Přidat do košíku

Člověk a vzdělání v informační společnosti

Vzdělávání a život v komputerizovaném světě Autoři knihy vycházejí z opakovaných výzkumů...
445,- Kč Přidat do košíku

Dějiny pedagogiky

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů...
299,- Kč Přidat do košíku

Didaktika osobnostní a sociální výchovy

Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z edukačních systémů věnujících se právě...
349,- Kč Přidat do košíku

Didaktika pro vysokoškolské učitele

Publikace je určena především mladým učitelům, kteří začínají svůj obor vyučovat na vysoké...
249,- Kč Přidat do košíku

E-learning učení (se) s online technologiemi

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují...
343,- Kč Přidat do košíku

Funkční somatologie

Tato učebnice je určena zejména pro studenty speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK, kromě...
249,- Kč Přidat do košíku

Grafologie v pedagogické praxi

Kniha je určena každému, kdo se setkává s písemným projevem svých žáků, klientů či partnerů...
198,- Kč Přidat do košíku

KAPITOLY Z TECHNICKÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Učební text je určen posluchačům pedagogických fakult se zaměřením na obor vychovatelství,...
92,- Kč Přidat do košíku

KURIKULUM V SOUČASNÉ ŠKOLE

Monografie shrnuje výsledky několikaletého zkoumání kurikulární problematiky, na němž se podílel...
115,- Kč Přidat do košíku

Kvalita života dětí a didaktika

Publikace určená studentům pedagogických oborů i učitelům z praxe se zaměřuje na změny didaktického...
259,- Kč Přidat do košíku

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné...
427,- Kč Přidat do košíku

MERITUM Výchovné poradenství

MERITUM Výchovné poradenství je praktická pomůcka pro výchovné poradce a ty, které tato školská...
499,- Kč Přidat do košíku

Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika

Slovo „diagnostika“ zní jako odtažitý odborný pojem, vyhrazený pro úzkou skupinu odborníků....
525,- Kč Přidat do košíku