Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Naše cena:
539 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Vutium
Autor Patočka
Rok vydání 2011
ISBN 978-80-214-4003-6

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi. Důraz je kladen na aplikace v oblasti výkonové elektroniky, měřicí techniky a silnoproudé elektrotechniky. Jedná se o návrhy následujících typů magnetických obvodů: ? vzduchové cívky, omezovací výkonové reaktory, Helmholtzovy cívky, ? tlumivky na feromagnetickém jádře se vzduchovou mezerou, přesytky, ? vf. Impulsní transformátory ve spínaných zdrojích, nf. Transformátory, ? snímače stejnosměrného napětí a proudu, měřicí transformátory, Rogowského cívky, ? levitační elektromagnet, ? proudově kompenzované odrušovací tlumivky, odrušovací filtry. Rozsáhlá část textu se zabývá detailními návrhy všech typů síťových spínaných zdrojů: ? jednočinné a dvojčinné propustné měniče, blokující měniče, ? návrh výstupního LC-filtru, ? kybernetické regulační struktury - regulace na konstantní napětí, proud, výkon. Teoretická část textu je psána co nejsrozumitelněji, s podrobným výkladem, může tedy sloužit nejen jako vysokoškolská učebnice, ale i k samostudiu. Jsou v ní zpracována níže uvedená témata. Fyzikální základy elektromagnetických jevů: ? geometrický význam pojmu spřažený magnetický tok cívky, ? názorný výklad Maxwellových rovnic, Stokesovy věty, Gaussovy věty, ? topologické vlastnosti elektromagnetického pole, princip reciprocity, ? šíření pole v různých prostředích, ? magnetický skinefekt a kmitočtová závislost vířivých ztrát v železe, ? elektrický skinefekt a kmitočtová závislost Jouleových ztrát v mědi. Teorie magnetických obvodů: ? magnetické obvody lineární/nelineární, parametrické/neparametrické, ? teorie přenosových dvojbranů, ? teorie transformátoru, matematické modely transformátoru napětí a proudu. Magnetické materiály: ? fyzikální podstata feromagnetismu na atomární úrovni, ? vlastnosti feromagnetických materiálů, ? měřicí metody v oblasti magnetismu. Matematické postupy vedoucí k optimálnímu návrhu magnetického obvodu: ? nalezení minimálního objemu transformátoru nebo tlumivky, ? optimalizační úloha je vždy řešitelná v uzavřeném tvaru, proto není nutno používat numerických iteračních postupů. Text obsahuje přibližně 380 obrázků, 16 tabulek a 30 ilustračních číselných příkladů. Pro oživení je publikace doplněna základními životopisnými údaji všech významných osobností, o nichž je zmínka v textu.

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi
cena: 609 Kč detail
Elektrotechnika 2 Elektrotechnika 2
cena: 235 Kč detail
Elektrotechnika 1 Elektrotechnika 1
cena: 265 Kč detail
Elektrotechnika 3 • Příklady a úlohy Elektrotechnika 3 • Příklady a úlohy
cena: 295 Kč detail